CCSM

Branche Woningcorporaties

 • het opstellen van het ICT-beleidsplan
 • uitwerken beleidsplannen in concrete ICT-projectplannen
 • realiseren van het project BIS (Bedrijfs Informatie Systeem)
 • begeleider van de implementatie en gebruikersacceptatie van projecten

 

quote

Ervaringen van opdrachtgevers:

“In mijn periode als vastgoedmanager bij SWW - een middelgrote woningcorporatie -, heb ik Herman ervaren als een praktisch ingesteld persoon, die theoretische kennis op ICT-gebied weet te koppelen aan praktische toepassingen. In korte tijd hebben we het Informatiebeleid op poten weten te zetten en een geintegreerd Bedrijfsinformatiesysteem gerealiseerd. Met name dat laatste heeft voor een stabiele ICT-omgeving gezorgd, waardoor de voorwaarden zijn geschapen voor een adequate managementinformatie en - sturing.”
 
Henk Kwakkel
Voorheen Sectorhoofd Strategische Bedrijfsvoering SWW
Thans zelfstandig procesmanager

 

Opdrachtgever: SWW (Stichting Woningbelangen Weidegebied)
Functie : Senior Consultant Informatievoorziening

 • het opstellen van het ICT-beleidsplan
 • uitwerken beleidsplannen in concrete ICT-projectplannen
 • het realiseren van het project BIS (Bedrijfs Informatie Systeem)
 • begeleider van de implementatie en gebruikersacceptatie van projecten
 • vervullen van de rol van testcoördinator
 • opstellen van testscripts
 • uitwerken acceptatierapporten en evaluaties

Opdrachtgever: Wostibo (woningcorporatie Bodegraven)
Functie : Consultant Informatievoorziening

 • het opstellen van het fusieplan op ICT-gebied
 • uitwerken beleidsplan in ICT-projectplannen
 • opstellen advies voor samengaan ICT-afdelingen

quote