CCSM

Branche Waterschappen

 • leiden van projecten om de gewenste Informatiearchitectuur in kaart te brengen
 • leiding geven aan informatieanalyse-projecten
 • trainen van projectmedewerkers en gegevensbeheerders

Opdrachtgever: WBD (Waterschap Brabantse Delta)

Functie : Consultant

 • Het opstellen van I&A-beleid
 • Het opstellen van een integraal ICT–plan t.b.v. de fusie
 • Het opstellen van de gewenste Informatiearchitectuur
 • Het begeleiden bij leveranciers- en pakketselectie

Opdrachtgever: Waterschap Peel & Maasvallei

Functie : Consultant

 • Het adviseren en begeleiden van I&A-beleid en –planningstrajecten
 • Het verrichten van informatiebehoeftenonderzoek (informatieanalyse)
 • Het opstellen van de gewenste Informatiearchitectuur
 • Opleiden van gegevensbeheerders
 • Verzorgen van cursus object- en gegevensmodellering
 • Het begeleiden van eindgebruikers bij de invoering van nieuwe methoden en technieken

Functie : Projectmanager

 • Het begeleiden en aansturen van gegevensanalyseprojecten
 • Het leiden van projecten om de gewenste Informatiearchitectuur in kaart te brengen
 • Het leiding geven aan informatieanalyse-projecten
 • Het trainen van projectmedewerkers
 • Het aansturen en begeleiden van leveranciers- en pakketselectie

Opdrachtgever: Waterschap Velt & Vecht

 • Functie : Adviseur gegevensmanagement
 • Het opstellen van gegevensmodellen en -beschrijvingen.
 • Het ondersteunen van projecten vanuit de gegevensbeheerafdeling
 • Het opstellen van begrippenkaders als uitgangspunt voor projecten