CCSM

Branche Telecom

 • Opzetten inrichten van de Functioneel Beheer organisatie
 • Leiding geven aan het opstellen SLA’s met leverende partijen;
 • Verzorgen van de afstemming met Applicatie Beheer en Operationeel/Technisch Beheer.
 • Verbeterproces voor het functioneren van Change- en Release Management
 • Het invoeren van Standaard Release Management (SRM)

Opdrachtgever: KPN-CallMedia

Functie : Adviseur Inrichting Functioneel Beheer

 • Het opzetten van de Functioneel Beheer organisatie inclusief het inrichten er van, alsmede het opstellen van de procedures en communicatiestructuren.
 • De organisatie van de activiteiten om te komen tot een werkende beheerorganisatie voor het Functioneel Beheer;
 • Het leiding geven aan het opstellen SLA’s met leverende partijen;
 • Het verzorgen van de afstemming en communicatie met Applicatie Beheer en Operationeel/Technisch Beheer.
 • Het leveren van een bijdrage aan verbeterproces voor het functioneren van Change- en Release Management
 • Het invoeren van Standaard Release Management (SRM)
 • Het in nauwe afstemming met de afd. Q.A. opstellen van acceptatiecriteria en richtlijnen en standaards voor Acceptatie-testtrajecten (Entry- en exitcriteria)
 • Het opstellen en beschrijven van de nieuwe werkwijze in de vorm van proces- en procedurebeschrijvingen;
 • Het organiseren, coördineren en begeleiden van (gebruikers-acceptatie) testtrajecten, in het kader van correctie-releases van leveranciers;
 • Het opstellen van acceptatie-criteria t.b.v. aanlevering van functionele documentatie.

Opdrachtgevers: CHIPPER en KPN

Functie: : Adviseur Functioneel Beheer & Organisatie

 • Het inrichten van het Functioneel Beheer inclusief de organisatie. De inrichting betreft alle aspecten. Onder de organisatorische en procedurele zaken vallen:
 • Het opstellen van de A.O.-procedures van Functioneel Beheer;
 • Het introduceren van de ITIL-filosofie en werkwijze;
 • het tot stand komen en beschrijven van de communicatie-protocollen  met interne en externe partners (o.a. ING-Bank en Postbank).
 • Onder de ondersteunende hulpmiddelen vallen:
 • de organisatie en projectleiding van het project om de systeemontwikkelstraat in samenhang met de beheeromgeving ingericht te krijgen;
 • Het leiding geven aan het opstellen van het metamodel van Chipper;
 • Het zorgdragen voor de daadwerkelijke implementatie van dit metamodel.
 • Vooronderzoek naar de status van de kwaliteit van het systeemontwikkelproces op basis van CMM

Voor de implementatie van de ITIL-processen Helpdesk, Problem Management, Change Management en Configuration Management is gebruik gemaakt van SDW-ITIM als tool. De inrichting hiervan is aangepast  aan de specifieke klantwensen.