CCSM

Branche Lokale Overheid

  • Implementatie vitale systemen
  • Informatiearchitectuur
  • Midoffice-projecten
  • Dienstverleningsconcepten
  • Realisatieplannen e-dienstverlening
  • Synchroniseren en harmoniseren ICT bij fusies en herindelingen
  • Informatiebeleidsplannen

 

quote

Ervaringen van opdrachtgevers:

“Ik heb in de afgelopen 4 jaar nauw samengewerkt met Herman Calis en vanuit mijn ervaring kan ik hem van harte aanbevelen bij opdrachtgevers in de lokale overheidsmarkt”

Henk Wemmenhove
(voormalig) regie-adviseur EGEM-i , directie-adviseur PinkRoccade Civility, gemeentesecretaris van Hattem.

“Herman is bij de gemeente Beek ingezet in de rol van e-adviseur. Hij heeft een plan opgesteld voor de implementatie van de e-bouwstenen voor de overheid. Het heeft ons inzicht gegeven in de samenhang tussen de verschillende onderdelen en geholpen om de juiste prioriteiten te stellen. Daarbij hebben wij veel profijt gehad van de kennis van Herman.”

Edith de Kock
Hoofd Pubiekszaken gemeente Beek

Herindeling Westland
“Per 1 januari 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een herindeling van 5 Westlandse gemeenten.
Voor de opbouw van de benodigde ICT-infrastructuur en het beschikbaar stellen van een groot aantal primaire applicaties is de hulp ingeroepen van ondermeer Herman Calis. Herman heeft in dit traject de rol op zich genomen van projectleider van de implementatie van de primaire softwarepakketten.
Zijn kwaliteiten in deze rol waren dat hij heel strak stuurde op tijd: gemeente Westland begon op 1-1-2004 dus het project kon geen enkele dag vertraging op lopen. Herman duwde en sleurde daar waar nodig met een tomeloze inzet. Daarnaast leverde hij een sterke bijdrage aan de inhoud. Door zijn kennis van functionele applicaties gecombineerd met de technische kennis van ICT middelen was hij voor de gemeente Westland een sterke gesprekspartner van de betreffende leveranciers.”

 
Bernard van Veelen
 Voormalig ICT-manager gemeente Westland

“Herman heeft de gemeente Westland bij de herindeling in 2004/2005 bijgestaan o.a. in het project voor de aanschaf van een nieuw bouwvergunningensysteem. Hij heeft dit op een plezierige en betrouwbare wijze gedaan.”

Carolien Menheer
hoofd Stedenbouw en bestemmingsplannen gemeente Westland

quote