CCSM

Branche Banken

 • invoering van Change Management/Configuration Management
 • het vervaardigen van implementatieplannen en uitrolnotities
 • het begeleiden van invoeringstrajecten nieuwe applicaties
 • het coördineren van user-acceptance trajecten nieuwe

Opdrachtgever: ING Bank

Functie : Consultant

 • het opzetten en coördineren van de invoering van Change Management/Configuration Management, zowel organisatorisch, functioneel als technisch en de beschrijving van de administratieve procedures en de invoering;
 • het ondersteunen van de BU=s bij de invoering van de Ontwikkelstraat, met name op organisatorisch en procedureel gebied (opstellen AO-procedures, werkprocesbeschrijvingen etc.);
 • het opstellen en beschrijven van de nieuwe werkwijze en gebruikershandleidingen en instructie-manuals;
 • het organiseren, coördineren en begeleiden van (gebruikers-acceptatie) testtrajecten, gericht op de invoering van de hulpmiddelen van de Ontwikkelstraat;
 • raamwerk Testplanning en -coördinatie ten behoeve van Infrastructurele applicaties.

Opdrachtgever: Postbank

Functie : Consultant

 • het opzetten en coördineren van de invoering in de OBV omgeving van een beheertool voor Change Management/Configuration Management op basis van Datamanager
 • het zowel organisatorisch, functioneel als technisch ondersteunen van het invoeringstraject van de beheeromgeving
 • het opstellen van de beschrijving van de administratieve procedures en de invoering;
 • optreden als testcoördinator / ondersteunen van de BU’s bij de acceptatie en nvoering van de Ontwikkelstraat, met name op organisatorisch en procedureel gebied (opstellen testscenario’s, AO-procedures, werkprocesbeschrijvingen etc.);

Opdrachtgever: ABN-AMRO

Functie : Senior Consultant / adviseur Architectuur

 • het opzetten en coördineren van de invoering van een Change Management / Configuration Management omgeving, op basis van een Information Resource Management tool, zowel organisatorisch, functioneel als de beschrijving van de administratieve procedures en de invoering;
 • architectuur van de ontwikkel- en testomgeving i.r.t. de productieomgeving
 • invoering van de IRM-tool in de ontwikkel- en teststraat

Opdrachtgever: RABO

Functie : Consultant

 • het opzetten en coördineren bij de invoering van Gegevens Management, zowel organisatorisch, functioneel als technisch
 • opstellen van gegevensmodellen
 • het afstemmen van de gegevensmodellen met de centrale GM afdeling