CCSM
 

quote

CCSM is opgericht door Herman Calis, een zeer ervaren consultant/projectmanager met een brede werkervaring op nagenoeg alle werkterreinen van de informatica, uiteenlopend van systeemontwikkeling, midoffice-onderzoeken, architectuurtrajecten, informatiebeleid en -planning. Hierbij heeft hij zowel in het bedrijfsleven (m.n. financiële wereld en telecom) als in de overheid zijn sporen verdiend op uiteenlopende werkterreinen.

quote

 

De activiteiten van CCSM worden uitgevoerd op basis van een aanpak die zich het best laat omschrijven als “ontzorgen”.

CCSM maakt zich uw probleem eigen, lost het op in overleg met u, en voert het voor u uit.

Herman Calis ziet zich zelf daarbij als een “verbinder”,  een intermediair, in staat om tegengestelde belangen te verenigen in een gezamenlijk doel.  Zijn kracht ligt in het samen met de organisatie zoeken naar oplossingen die uitvoerbaar zijn en praktisch kunnen werken. 

Via een open en constructieve houding weet hij mensen te motiveren en enthousiast te maken voor veranderingen en er voor te zorgen dat ze deze veranderingen als zinvol voor de organisatie en voor hen zelf van toegevoegde waarde ervaren. 

Door het voeren van gesprekken en het houden van sessies met management en medewerkers is hij in staat om kennis over te dragen, inzicht te verschaffen en draagvlak voor de veranderingen te creëren en de oplossingen te implementeren. Hij opereert daarbij op het snijvlak van Business en IT.

 

Wilt u weten wat CCSM voor uw organisatie kan betekenen, 
bel dan Herman Calis 06-54345657 of mail naar: info AT ccsm DOT nl

King e-adviseurs